Uzun Süren Sarılık

Uzun Süren Sarılık
Uzun Süren Sarılık

Uzun süren sarılık

Yeni doğanların pek çoğunda görülen yeni doğan sarılığı, her ne kadar masum görülse de ihmal edilmesi tehlikeli hastalıklara yol açabilir.

14 günden uzun süren sarılık, yeni doğan bebeğin beyninde hasara sebep olabilir. Bunun yanı sıra karaciğer yetmezliği benzeri ciddi bir başka soruna da yol açabiliyor.

YENİ DOĞAN SARILIĞI ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE DAHA çok fazla GÖRÜLÜYOR

Anne sütü sarılığı da denilen, yeni doğan bebeklerin yüzde 15’inde görülebilen, doğumdan sonraki 2. haftanın sonuna doğru başlayıp gittikçe azalarak birkaç ayda düzelebilen masum bir sarılık türüdür. Fizyolojik sarılık ise yeni doğan bebeklerde kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu gelişen bir hastalık türüdür. Doğumdan sonraki ilk haftada az yada aşırı miktarda mutlaka bilirubin artışı olmaktadır. Normal sürede doğan bebeklerin %60, erken doğan bebeklerin ise %80 fizyolojik sarılık görülebilmektedir.

Beyinde hasara sebep olmakta

Alyuvarların hızlı ve aşırı biçimde parçalanması, yeni doğan bebeklerin karaciğerinin oluşan bilirübini vücuttan atacak kapasiteye sahip olmaması sonucu fizyolojik sarılık gelişir. Gözlerden itibaren tüm vücutta sararma ile kendini gösteren sarılık, kanda bilirübin düzeyinin ölçülmesi ile teşhis edilir. Sarılığın seviyesi yükseldiğinde tedavide gecikilirse artan bilirubin beyinde birikir ve bu bölgede hasar oluşmasına sebep olur. Her ne kadar birçok bebekte tedavi uygulanmadan kendiliğinden geçebilse de, fizyolojik sarılık geçiren bebeklerin her zaman hekim kontrolü altında tutulması gerekir. İleri düzeyde sarılık görülmesi durumunda ışık tedavisinden kan değişimine kadar tedavi metodları uygulanabilir.

Yeni doğan bebeklerde 14 günden uzun süren sarılık fizyolojik olarak değil patolojik sarılık şekilde bilinir ve nedenleri araştırılmalıdır.

  • Safra birikimi hakkında hastalıklar
  • Nedeni anlaşılamayan hepatit ve bu şikayetleri taklit eden durumlar
  • Viral hepatit ve enfeksiyonla ilgili başka sebepler
  • Metabolik hastalıklar
  • Tümörler hakkında mutlaka ayrıntılı bir değerlendirilmelidir.
  • Toksik ve ilaçlarla ilgili etkenler

Karaciğer yetmezliğine götürebilir

Yenidoğanlarda karaciğer yetmezliği için zemin hazırlayan sarılık, gözden başlayarak bünyenin sarıya dönmesi, kakasının renginin beyazlaşması ve macun kıvamında olması, idrarın çay renginde olması, karaciğerde ve dalakda büyüme görülmesi, karında su birikmesi, ödem, varis kanaması ve son şekilde amonyak birikmesine bağlı beyin etkilenmesiyle kendini gösterir.

Hastalığın başlangıcında yetmezlikte ilaçlarla destek tedavisi verilebilirken, ileri evrede karaciğer yetmezliğinin tek çaresi karaciğer naklidir.

Bebeklerde ve çocuklarda en sık karaciğer nakli sebeplerinden bir tanesi safra yollarının gelişmemesine bağlı şekilde gelişen sarılıktır. Bebek, sarılık ve renksiz kaka dışında gayet sağlıklı görünür. Erken teşhis konulup cerrahi tedavi yapılmadığı takdirde en geç bir yıl içinde safra birikmesine bağlı siroz oluşarak bebekte karaciğer yetmezliğine sebep olur. Kısa zamanda karaciğer nakli yapılmadığı takdirde hayati tehlike olabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir