Etiket: ultrason

Ayrıntılı Ultrason

Ayrıntılı Ultrason   Ayrıntılı Gebe Ultrasonografisi, bebeğin organlarının gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyotik sıvının nispeten fazla olması nedeniyle görünebilirliğinin arttığı ve böylece organların nispeten daha detaylı olarak görülebildiği
Read More

İnmemiş Testis

Yeni doğan muayenesi sırasında oğlan çocuklarında inmemiş testis muayenesi önemlidir. Testis skrotumda ele gelmiyor ise skrotal ultrason yani inmemiş testis ultrasonu istenir. Ayrıca beraberinde yüzeyel ultrason da istenir
Read More

Transfontanel Ultrason

Transfontanel Ultrason Transfontanel ultrason bebeklerin beyin boşluğu ve beyin dokusunun ultrason ile incelenmesidir. Bu tetkik ile bebeğin ön bıngıldağından tetkik yapılır. Bu tetkik Bebeğe zarar vermez. Bu tetkik radyasyon içermez.
Read More