Döllenmenin oluştuğu andan 8. haftanın sonuna kadar geçen devre embriyotik dönem denirken bundan sonrasına ve doğuma kadar olan döneme de fetal dönem denmektedir. Genellikle gebelik genç yaştaki hanımlarda