Gebelik düşünenler dikkat

Gebelik düşünenler dikkat

Gebe kalmayı düşünenler

Gebe takibi
Gebelik Takibi

Sigara kullanıyorsanız bırakın ya da günde 3 ve altında için,

Gebelik öncesinde Hepatit B, kızamıkçık (rubella) taraması yaptırın ve gerekirse aşılarınızı tamamlatın,
Kilo fazlası olan kadınlarda kilo versin,

Günde 400 mikrogram folik asit kullanın, daha önceki gebeliklerinizde anomalili bebek öyküsü (nöral tüp defekti) var ise günde 4 m folik asit alın,
Akdeniz anemisi, kistik fibrozis gibi kalıtsal hastalıklar için taşıyıcı olan yada ailesinde bu tip hastalıklar bulunanlar ailelerin genetik danışmanlık alın.

Gebelik sırasında saç boyatma ve makyaj yapmanın, gebeliğin son haftalarına kadar cinsel ilişkiden kaçınmanın (erken doğuma neden olacağı yahut kanama hariç), havuz yahut denize girmenin, uçakla uzun  seyahat etmenin (doktor raporu gebeliğin 26. haftasından sonra gerekmektedir), araba kullanmanın (son aya kadar), spor yapmanın, cep telefonu ve bilgisayar kullanmanın, metal dedektörlü güvenlik kapılarından geçmenin tehlikeli olduğuna dair bilimsel bir araştırma delili bulunmamaktadır.

iki-üç saatten kısa süren uçak yolculuklarında çok hareket, baldır egzersizleri ve bol sıvı alımı yeterli olur. Daha uzun yolculuklar için bunlara ilave şekilde varis çorabı giyilmesi önerilir. Daha önceden damar hastalığı ve varisleri olan gebeler için yolculuk öncesi doktoru ile görüşmesi önerilir. Gemi yolculuğu bilhassa gebeliğin erken dönemlerinde bulantı ve kusmada artışa neden olabilmekte. Gebelikte her türlü diş tedavisi yapılabilir.

Demir ilaçları gebelikten evvela kansızlık (anemi) derdi olan hanımlarda yada 26. gebelik haftasından sonra anemi gelişen hanımlarda gereklidir.

Gebelikte fetal anomaliye rastlanma riski %2’dir. Gebeliğin 10-14. haftalarında ultrason ile fetal anomalilerin, 22-24. haftalarda %80’i belirlenebilmektedir. Unutulmaması gereken nokta; gebelikte yapılan tarama testlerinin %10’unda aslında bebekte sıkıntı bulunmadığı halde sıkıntı varmış bu gibi çıkabilmektedir.

Gebeliğinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve gebelik sırasında oluşabilecek hastalıkların erken çağda tanınabilmesi ve önlenebilmesi için gebelik süresince doktorunuzun önerdiği aralıklarla takip edilmeniz gerekebilir. Gebelik öncesinde bir sorunu olmayan hanımlarda genelde önerilen takip çeşidi ve lüzumlu tetkikler şu şekildedir:

Gebelliğin ilk muayenesi: (gebeliğin 5-6.haftası) Gebelik kesesi ve bebeğin kalp atımlarının Ultrason ile tespit edilmesini (gebeliğin 7-8.haftası) takiben kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçülüp kaydedilir. Gebeliğin riskli gebelik olup olmadığının tespiti için önceki gebeliklere ait bilgiler, bu gebelikte ortaya çıkan rahatsızlıklar ve anne adayının daha evvela geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, sigara-alkol kullanmak, çiftlerin ailesinde kalıtsal hastalık olup olmadığı ve eşler arasında akrabalık olup olmadığı sorgulanmalıdır. Açlık kan şekeri, kan grubu ve hepatit testleri istenir. Eğer anne adayının HBs Ag pozitif ise doğum esnasında bebeğe geçişini önlemek için derhal doğumdan sonra bebeğe aşı ve immünglobulin yapılmalıdır. Aşı 2. ve altı. aylarda tekrarlanmalıdır. Gebeye ait son bir yıl içinde oluşturulmuş smear testi yoksa rahim ağzından smear alınması önerilir. Kan uyuşmazlığı olan çiftlerde (anne Rh -, baba Rh ) bebeğin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için indirekt Coombs (ıDC) testi istenir. Doğumdan sonra bebek kan grubuna ve direk Coombs bakılır. Bebek kan grubu Rh ve doğrudan Coombs testi negatif ise anneye doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde Anti ıgD aşısı yapılarak daha sonraki bebeklerin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur.

Gebeliğin ikinci muayenesi: 11-14. gebelik haftalarında gövde ağırlığı ve kan basıncı ölçümü birlikte ultrason tekrarı gereklidir. Ultrason ile Down sendromu taraması için ense deri kalınlığı ölçümü ve burun kemiği (nasal kemik) varlığına bakılır; PAPP-A ve f-beta HCG ölçümü için kan alınır. Bu testle Down sendromlu bebeklerin %90’ı tetkik edilebilir. Rh – gebelerde ıDC testi tekrarlanır. 16-18. gebelik haftalarında anne kanında bakılan HCG, östriol ve alfafetoprotein düzeyleri anne yaşı vr gebelik haftası ile birlikte değerlendirilerek (üçlü tarama testi) bebeğin Down sendromlu olma riski belirlenir. Bu test ile Down sendromlu bebeklerin %64’ü tespit edilebilmektedir. Bu test yalnızca riski gösterir ve kesin teşhis için gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin eşinden örnek (CVS), ikinci 3 ayında ise bebeğin çevresindeki sıvıdan örnek (amniosentez) alınır.

Gebeliğin üçüncü muayenesi: 22-24. gebelik haftasında gövde ağırlığı ve kan basıncı ölçümünü takiben tam kan sayımı için kan alınır. Hemoglobin ederi 11’in altında ise demir ilacı önerilir. Bu haftalarda ayrıca bebeğin bütün organlarının ve kalbinin detaylı olarak incelendiği ayrıntılı ultrason incelemesi ve doktorunuz gerekli görürse rahim damarlarındaki kan akımını inceleyen Doppler ultrason incelemesi yapılmalıdır. Gebeliklerin %4’ünde ortaya çıkan gebeliğe bağlı şeker hastalığını (diabet) taramak için gebeliğin 24-28. haftaları arasında 50 gram oral glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Bu testte aç veya tok karnına 50 gram glukoz içiminden 1 saat sonra kan şekerine bakılır. 140’ın üstünde ise 100 gram glukoz ile yükleme testi yapılarak diabet tanısı konulur. Rh negatif (–) gebelerde ıDC testi tekrarlanır.

Gebeliğin Dördüncü muayenesi: 32. haftada kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümüne ek olarak bebeğin gelişimini değerlendirmek için ultrason yapılmalıdır. Rh – (negatif) gebelerde ıDC testi tekrarlanır.

Gebeliğin Beşinci muayenesi: 38-39.gebelik haftasında bebeğin tahmini doğum ağırlığı ve kemik yapınızın uygunluğuna bağlı şekilde doğum şeklinin planlanması için yapılacak son ziyarettir. Kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümünün yanı sıra ultrason ile bebeğin ağırlığı, su durumu ölçülür, NST ile bebeğin yürek atışları değerlendirilir. 38. gebelik haftasından sonra NST ve ultrason takipleri doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta doğuma kadar devam eder.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir